Hur vârt satt att arbeta kommer att förändra framtidens kontor


HIstorlen ar full av Overgangsskeden som har fdrandrat hur vi lever, arbetar och beter oss. Under de senaste decennierna har infOrandet av personteknologi och uppkomsten av Internet heft ferandrat vAr syn pA arbetsplatsen. Men en annan dramatisk och omvialvancle ferandring är nu pA gang—hybridarbetets tid ar har.

Mar vi blickar bortom derma brytpunkt ser vi en majlighet att omdefiniera produktivItet, samarbete och yrkesmassIg mening. Organisationer har idag en enorm mtlfighet att anamma ny, kommande teknik, designInnovationer och sociala vender. och att heft omdefiniera individens roll i del fysIska rummet pA arbetsplatsen.

Fyll i detta formulär nedan för att ladda ner Whitepaper